سرور مجازی فرانسه

(Choose Another Category)

شروع از
150,000 ریال
ماهانه
VPS-FR-1
رم
256
هارد دیسک
10
پردازنده
E5-1620v2
قدرت پردازنده
600
هسته
1
پرت
1+▲
نوع هارد
سَس
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
شروع از
250,000 ریال
ماهانه
VPS-FR-2
رم
512
هارد دیسک
30
پردازنده
E5-1620v2
قدرت پردازنده
1200
هسته
1
پرت
1+▲
نوع هارد
سَس
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
شروع از
350,000 ریال
ماهانه
VPS-FR-3
رم
1024
هارد دیسک
50
پردازنده
E5-1620v2
قدرت پردازنده
1800
هسته
1
پرت
1+▲
نوع هارد
سَس
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
شروع از
450,000 ریال
ماهانه
VPS-FR-4
رم
2048
هارد دیسک
100
پردازنده
E5-1620v2
قدرت پردازنده
4000
هسته
2
پرت
1+▲
نوع هارد
سَس
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
شروع از
550,000 ریال
ماهانه
VPS-FR-5
رم
3072
هارد دیسک
140
پردازنده
E5-1620v2
قدرت پردازنده
4200
هسته
2
پرت
1+▲
نوع هارد
سَس
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
شروع از
1,000,000 ریال
ماهانه
VPS-FR-6
رم
4096
هارد دیسک
500
پردازنده
E5-1620v2
قدرت پردازنده
5000
هسته
2
پرت
1+▲
نوع هارد
سَس
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
شروع از
1,500,000 ریال
ماهانه
VPS-FR-7
رم
6144
هارد دیسک
750
پردازنده
E5-1620v2
قدرت پردازنده
10000
هسته
4
پرت
1+▲
نوع هارد
سَس
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1
شروع از
2,000,000 ریال
ماهانه
VPS-FR-8
رم
8192
هارد دیسک
1000
پردازنده
E5-1620v2
قدرت پردازنده
10000
هسته
4
پرت
1+▲
نوع هارد
سَس
سیستم عامل
سفارشی
ترافیک
نامحدود
کنسول
دارد
مانیتورینگ
بله
آی.پی
1