ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 واحد فروش - مشاوره خرید

پرسش های قبل از خرید سرویس مورد نظر خود که شامل : ویژگی ها، تفاوت ها، قیمت روز ارز محاسبه شده و .. مرتبط با این دپارتمان می باشد.

 واحد شکایات و انتقادات

چنانچه انتقاد و شکایتی بر نحوه عملکرد و برخورد کارمندان و یا در مورد سیاست های هزارنویس دارید، مرتبط با این دپارتمان می باشد.